Suvokti instinktai - priemonė siekti tikslo

Išspręskime problemą

Formuojant įmonės kolektyvą ar darbo grupę kokiam nors projektui įgyvendinti, visada svarbu parinkti tinkamus žmones, kad jų asmeninių savybių darna skatintų produktyvų darbą grupėje, o ne priešingai — jų nesuderinamumas trukdytų tai veiklai. 

Liaudies išmintis apie žmogų, kuris imasi darbo, tačiau jam nesiseka, byloja — ne savo rogėse sėdi. Nors iš šalies pažiūrėjus — ir rogės geros, ir važnyčiotojas tikęs. Todėl aišku, kad reikia ieškoti kito važnyčiotojo arba kitų rogių.

Panašiai galima nusakyti ir tuo atveju, jei darbo grupių ar kolektyvų kiekvienas narys yra geras specialistas ir neblogas žmogus, tačiau grupės darbas sekasi prastai — kyla vidiniai konfliktai, nepasitenkinimai vienas kitu, dažnai tiesiogiai nesusiję su darbu. Taip nutinka, kai nėra kolektyvo narių tarpusavio dermės. Todėl vadovui, prieš buriant kolektyvą, svarbu žinoti, kaip žmogus veiks, kaip sieks tikslo arba kaip stengsis įgyvendinti savo valią.

Veiksmus lemia prigimtis

Pasak Rainerio Matiso (Rainer Matthies), „Kolbi“ sprendimų specialisto Europoje, tam gali pasitarnauti amerikiečių mokslininkės Kati Kolbi (Kathy Kolbe), tyrinėjusios žmonių instinktus, remiantis psichologijos mokslu sukurta koncepcija apie įgimtus žmogaus veikimo, jo veiklos būdo instinktus, o tai nepriklauso nuo sugebėjimų ar nuo asmenybės bruožų. 

Anot p. Matiso, taikant „Kolbe sistemos“ priemones galima numatyti, kaip vienas ar kitas žmogus veiks, kaip sieks tikslo arba kaip stengsis įgyvendinti savo valią kitų žmonių atžvilgiu. Žmogaus veikimo būdas nepriklauso nei nuo situacijos, nei nuo aplinkos veiksnių - tas veikimo būdas įgimtas ir remiasi instinktais. Tai vadinama konatyviuoju aspektu. 

Norėdami teisingai parinkti darbuotojus, įmonių vadovai arba darbuotojų paieškos agentūros kandidatams pateikia atlikti intelekto „IQ“ testą, nes jis parodo, ką žmogus sugeba. Kartais naudojami asmenybės testai nustatyti, ką žmogus norėtų veikti, tačiau tai neatskleidžia, kokia žmogaus prigimtis. 

Mokslininkės sukurto testo analizė paaiškina, kaip žmogus elgsis ir kaip nesielgs vienomis ar kitomis aplinkybėmis. Nuosekliai taikant šią koncepciją, pasak p. Matiso, prigimtinius darbuotojų sugebėjimus galima paversti įmonės kapitalu, galima suburti kolektyvus, atitinkančius aktualias verslo sąlygas, tikslus, rinkos reikalavimus. Vadovams „Kolbe sistema“ suteikia tikslias priemones, padedančias nustatyti sėkmės veiksnius.

Keturi veikimo būdai

„Kolbe sistema“ paremta teze, kad protas sudarytas iš trijų dalių — mastymo, jutimo ir veikimo. Žinios — kognityvioji proto dalis, asmenybė arba emocijos yra jutiminė arba afektyvioji proto dalis. Tai, ką darome, priklauso nuo valingosios — konatyviosios proto dalies. Pastaroji lemia tai, kaip veikiame, kaip siekiame tikslo ir naudojamės savo valia. 

Kolbe koncepcija nagrinėja valingąją — konatyviąją proto dalį. Pagal koncepciją, kiekviename iš mūsų glūdi keturi įvairaus aktyvumo instinktyvūs veiksmai — siekis nagrinėti, siekis sekti pavyzdžiu, kurti naujas idėjas ir demonstruoti. 

Kompiuterine programa, sudaryta remiantis „Kolbe koncepcija“, nustatoma minėtų keturių veikimo būdų ir jų intervalų derinys. Našiausiai ir veiksmingiausiai dirbsite pagal šį derinį, t.y. pagal savo prigimtį. Nustačius individų veikimo būdus, vėliau pagal tam tikrą metodiką juos įmonėje ar kolektyve galima sugrupuoti taip, kad jų darbas būtų kuo našiausias. 

Pasak atstovo, pasitelkus „Kolbe sistemą“ galima atrinkti ir tam tikrų savybių asmenis konkrečioms pareigoms. Reikia sudaryti sąrašą savybių, kurias turėtų atitikti pretendentas. Kadangi koncepcija pagrįsta žmogaus instinktais, tyrimų rezultatai nepriklauso nuo žmogaus nuotaikos ar asmeninės situacijos ar aplinkybių. Anot p. Matiso, „Kolbe sistemos“ tikslumas yra 88 %.

Spausdinti

Trumpai drūtai

OrangeHRM - naudinga žmogiškųjų išteklių informacinė sistema smulkioms ir vidutinėms įmonėms

 

2008 m. vasario mėn. „OrangeHRM“" paskelbė, kad prabėgus 2 metams, kai didžiausiame atvirojo kodo plėtros portale SourceForge.net visuomenei buvo pristatyta pirmoji atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių informacinė sistema, jos vartotojų skaičius pasiekė 100 000. Sistema gerai vertinama už efektyvumą ir stabilią plėtrą.

Iki šiol personalo valdymo informacinių sistemų programiniai moduliai sunkiai skynėsi kelią pas vartotoją. Pagrindinės priežastys buvo kelios - sudėtingas įdiegimas, naudojimas ir pagalbos stoka. Personalo specialistai kaip taisyklė nėra IT specialistai ir turi mažai žinių apie programinių įrangų techninius standartus bei specifikacijas. Jiems reikia gerai atrodančio produkto, kurį lengva diegti ir naudoti.

Skaityti daugiau...