Verslo saugumas: ką reikia žinoti priimant naują darbuotoją?

 

Asmuo priimamas į darbą. Kokius konkrečius veiksmus privalo atlikti saugumo darbuotojas? Kokių asmenų nerekomenduojama priimti į darbą? Kaip išvengti prieštaravimo tarp Baudžiamojo kodekso draudimo rinkti informaciją apie asmens privatų gyvenimą ir saugumo darbuotojo funkcijų? Pabandysiu atsakyti į šiuos klausimus.

Bendrovės saugumo darbuotojo funkcijas priimant kandidatą į darbą skirstau į tris dalis:

· Kandidato patikrinimas;

· Tiesioginis pokalbis su kandidatu;

· Išvadų apie kandidato tinkamumą rengimas ir pateikimas vadovybei.

Kandidato patikrinimo tikslas – nustatyti, ar asmeniui, kuris pretenduoja dirbti bendrovėje, gali būti patikėta įslaptinta informacija ir materialinis turtas, ar tikrinamas asmuo yra patikimas.

Saugumo darbuotojas tikrina tik kandidato patikimumą. Kandidato kompetencijos, patirties patikrinimu užsiima bendrovės vadovai, personalo skyriaus darbuotojai.

Per patikrinimą surenkama informacija apie kandidatą. Prieš renkant informaciją apie tai, ar kandidatas tinkamas pareigoms, saugumo darbuotojas turi susipažinti su visa kandidato pateikta informacija (autobiografija, gyvenimo aprašymu, užpildyta anketa, pažyma apie teistumą ir t. t.).

Bendrovės personalo skyriaus darbuotojas privalo supažindinti kandidatą su jo kandidatūros patikrinimo procedūra ir tokio patikrinimo tikslu. Jam turi būti paaiškinta, kad bendrovė, prieš suteikdama teisę dirbti su įslaptinta bendrovės informacija ir patikėdama brangų turtą, privalo žinoti, ar kandidatas yra patikimas. Taip pat – tai būtina sąlyga – personalo skyriaus darbuotojas turi gauti raštišką kandidato sutikimą, kad jo kandidatūra bus tikrinama. Jeigu asmuo atsisako duoti tokį raštišką sutikimą, tai su tokiu kandidatu turėtų būti atsisveikinama iš karto.

Vėliau saugumo darbuotojas informaciją apie kandidatą surenka iš viešųjų šaltinių, įvairių duomenų bazių. Jeigu reikia ar iškyla neaiškumų, saugumo darbuotojas inicijuoja susitikimus su buvusiais kandidato darbdaviais bei bendradarbiais ir stengiasi gauti atsakymus į jam rūpimus klausimus.

Nerekomenduojama priimti asmenį dirbti, jeigu:

• Asmuo atsisako pateikti užpildytą nustatytos formos klausimyną ir nesutinka, kad būtų tikrinama jo kandidatūra. Klausimynus parengia bendrovės saugumo ir personalo skyriaus darbuotojai;

• Asmuo atsisako raštiškai pasižadėti saugoti įmonės įslaptintą informaciją;

• Asmuo turi teistumą už sunkų ar apysunkį nusikaltimą;

• Įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu;

• Palaiko ryšius su asmenimis, priklausančiais organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms;

• Sąmoningai nuslėpė arba pateikė melagingus biografijos faktus arba kitus duomenis apie save, savo ryšius bei aplinką, galinčius turėti įtakos būsimam darbui;

• Buvo atleistas (ar priverstas išeiti) iš pareigų dėl darbo su įmonės įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo;

• Yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už tyčinę nusikalstamą veiką arba jo atžvilgiu dėl tokios veikos atliekamas ikiteisminis tyrimas;

• Gauna pajamų iš konkurentų įmonių;

• Asmens gyvenimo lygis neatitinka realių jo pajamų;

• Piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas.

Bendrovės saugumo darbuotojas privalo tiesiogiai pasikalbėti su kandidatu į darbuotojus. Tiesioginio pokalbio metu yra labai svarbūs šie dalykai: saugumo darbuotojas privalo gerai žinoti ir suvokti, koks yra jo tikslas, ko jis siekia, ką nori išsiaiškinti. Todėl pokalbiui turi pasirengti iš anksto.

Saugumo darbuotojas turi parinkti pokalbiui tinkamą vietą ir laiką. Rekomenduojama, kad pokalbis vyktų bendrovės patalpose. Tai suteikia pranašumą prieš kandidatą. Pokalbis turi būti oficialus.

Per pokalbį saugumo darbuotojas turėtų išsiaiškinti šias aplinkybes:

• Tikruosius įsidarbinimo motyvus;

• Darbo patirtį;

• Karjeros planus;

• Atleidimo (jeigu toks buvo) iš buvusio darbo priežastis;

• Naudingus ryšius;

• Santykius su buvusiais bendradarbiais;

• Politinę, visuomeninę veiklą;

• Ar asmuo vartoja svaiginamąsias medžiagas;

• Kandidato psichologines problemas;

• Veiklą pas konkurentus;

• Asmenines problemas (skolas, žinias apie sunkiai sergančius šeimos narius ir kt.).

Kai saugumo darbuotojas būna surinkęs informaciją apie kandidatą į darbuotojus, kai su juo pasikalba, analizuoja surinktą informaciją apie kandidatą ir pradeda rašyti išvadą. Išvada turi būti kuo trumpesnė ir aiški. Jeigu vadovui reikės papildomos informacijos, tai jis jos tikrai paprašys. Išvadoje turi būti trys pagrindinės dalys: pagrindinis teiginys (rekomenduojama arba nerekomenduojama priimti į darbą); argumentacija (jeigu nerekomenduojama); pastebėjimai (papildoma įdomi, svarbi, galbūt vadovui reikalinga informacija apie kandidatą. Jo ryšiai su politikais, visuomenės veikėjais, žurnalistais, konkurentais, papildomi gebėjimai ir t. t.).

Bendrovės saugumo darbuotojai turi prisiminti, kad sprendimą dėl kandidato priėmimo ar nepriėmimo į darbą priima vadovas. Jis gali atsižvelgti į jų pateiktą išvadą arba ne. Už sėkmingą bendrovės veiklą atsako vadovas

Kitame straipsnyje: kokios bendrovės saugumo darbuotojo funkcijos tada, kai darbuotojas jau įdarbintas?

 

Paskelbta 2013-01-06 Alfa.lt

 

Autorius: Kastytis Braziulis. Kategorija: Darbuotojų atranka

Spausdinti