Kaip kilti karjeros laiptais... Laikykitės šių principų

 

1. Daryk daugiau, nei iš tavęs tikimasi. Savanoriškai prisiimdamas kai kuriuos įsipareigojimus įrodyk, kad gali prisiimti papildomą atsakomybę.

2. Būk iniciatyvus ir padaryk tai, kas reikalinga, nelaukdamas kol tavęs paprašys. 

3. Įgauk įgūdžių, reikalingų karjeros kilimui. Pasinaudok darbdavio teikiamais mokymais, bet nesikliauk vien tik jais. Apsvarstyk ir kitų įgūdžių lavinimo kursų galimybę, apmokant už juos pačiam. 

4. Būk lojalus bosui, komandai, kompanijai (galima būti lojaliam ir nebūnant pataikūnu). 

5. Būk kantrus ir nesitikėk, kad visi turi skubėti tave stumti karjeros laiptais. Todėl pats nuolat demonstruok savo sugebėjimus. 

6. Matyk bendrą vaizdą ir suprask savo kompanijos misiją. Rask būdų, kaip padėti ją įgyvendinti. 

7. Taupyk savo kompanijai pinigus, rasdamas kelius kaip padidinti pajamas, sumažinti išlaidas ar optimizuoti procesus. 

8. Raportuodamas bosui apie problemas, kartu siūlyk ir sprendimus. 

9. Būk pagarbus visiems – vadovams, kolegoms, pavaldiniams, ypač klientams. 

10. Nebijok pasakyti Aš nežinau. Jei ko nors nežinai, pasakyk, nesistenk apsimesti. Tačiau sugebėk vėliau rasti atsakymus, kurių tau reikia. 

11. Prisiimk atsakomybę už savo veiksmus: jeigu esi kaltas – priimk kaltinimus, jei klydai – atsiprašyk. 

12. Nekalbėk už akių. Apkalbos gali sugadinti dviejų žmonių karjerą – to, apie kurį kalbama, ir to, kuris kalba. 

13. Niekada nesakyk Tai ne mano darbas. Kokias pareigas užimtum, nemanyk, kad esi aukščiau už ką nors kitą. Parodyk gerą pavyzdį, ypač jeigu niekas to darbo nenori imtis. Tavo geranoriškumas bus pastebėtas ir įvertintas! 

14. Dalinkis nuopelnais. Tie, kurie dalijasi nuopelnais su kitais, daro kur kas geresnį įspūdį nei tie, kurie nuopelnus prisiima tik sau. 

15. Prašyk pagalbos, kai tau jos reikia. Neleisk, kad sudėtinga užduotis išslystų tau iš rankų. Prašyk pagalbos, kol reikalai nepablogėjo. 

16. Pasilaikyk savo antipatijas sau. Jei kas nors nepatinka, neparodyk to. Darydamas karjerą niekada nesudegink tiltų ir neįžeisk kitų. 

17. Nekaupk nepasitenkinimo ir gailesčio sau. Gyvenimas ne visada yra sąžiningas. Jei negavai norimo karjeros pasiūlymo, projekto – tiek to. Būk lankstus ir diplomatiškas, koncentruokis į ateitį ir – pirmyn. Nuoskaudos tikrai nepraturtins tavo karjeros. 

18. Būk kuklus. Kai esi teisus, nešauk apie tai. Niekada nesakyk: Aš sakiau tau! 

19. Leisk kitiems pasijusti svarbiais. Pagirk kitus, pabrėžk jų stipriąsias puses, indėlį ir padėk, kai tik gali. Vėliau jie noriai padės tau. 

20. Dalyvauk asociacijose ir profesinėse organizacijose, susijusiose su tavo karjera. Domėkis savo pramonės ar verslo šaka, palaikyk plačius ryšius. (Tai bus ne pro šalį ir tuo atveju, kai tavo darbdavys nesudarys tau karjeros galimybių!).

 

Spausdinti

Trumpai drūtai

Ar populiarioji psichologija serga puikybe?

 

Kiekvienas žmogus, kuris pasineria į tam tikrą veiklą, ir kiekvienas besigydantis ligonis turėtų domėtis ne tik veiklos ar gydymo privalumais, bet ir slypinčiais pavojais.

Pamenu psichologijos studijas. Studentai, kurie labai uoliai studijuodavo psichologiją, gilindavosi į save, savotiškai apsinuodydavo – imdavo įžvelgti begalę savų ir svetimų trūkumų ir nuolat juos analizuodavo. Panašiai atsitinka ir su populiariosios psichologijos „prisivalgiusiu“ žmogumi: jis pasijunta daug žinąs, išmoksta diskutuoti ir ginčytis remdamasis jos sąvokomis ir dėsningumais, pakyla jo savivertė, tačiau tai nereiškia, kad pasikeičia jo charakteris ar gyvenimas. Žmogus skaito vieną knygą po kitos, eina iš vienų kursų į kitus ir vis labiau vargina kitus savo samprotavimais. Viena mano klientė kartą sakė: „Psichologinės knygos mane veikia kaip narkotikas. Perskaičiusi vieną aš iš karto stveriuosi kitos, o paskui beveik neatsimenu, apie ką skaičiau.“

Psichologija paliečia ne tik tiesiogiai su ja susiduriančius žmones. Nuo psichoanalizės išradimo laikų psichologija stipriai paveikė kultūrą ir visuomenę. Tad pamąstykime apie itin didelę įtaką visuomenei darančią populiariąją psichologiją. Tokios psichologijos žinių rasime populiariuose žurnaluose ir knygose, jos perteikiamos įvairiuose mokymuose, seminaruose, jų turi iš svetur, ypač iš Rusijos, atvykstantys mokytojai, daugelyje saviugdos centrų galime susidurti su dvasinių ir populiariosios psichologijos žinių mišiniu.

Skaityti daugiau...