Testas: įvertinkite savo streso lygį

 

Aktoriai ir sportininkai kartais pasitelkia baimę, kad geriau atliktų savo užduotis. Spaudimas lygiai taip pat gali padėti atlikti jūsų darbą. Bet per didelis stresas geriausiu atveju padarys jus nenašiais, o blogiausiu – fiziniais ligoniais. Taigi, kaip jūs tvarkotės su stresu ir kokį patiriate stresą dabar? Atsakyti padės šis dviejų dalių klausimynas. 

Pasirinkite atsakymą, kuris labiausiai atitinka jūsų jausmus kiekvieno teiginio atžvilgiu:

 

I. Kaip lengvai aš iškenčiu testą?

1. Aš nekontroliuoju sėkmės arba nesėkmės, kuri atsiranda mano gyvenime 

1. visiškai nesutinku

2. tam tikru laipsniu

3. visiškai sutinku

 

2. Aš priimu, kad mano darbas (veikla) keičiasi ir keisis ateityje ir sveikinu galimybes, kurias tie pasikeitimai suteikia

1. visiškai sutinku

2. tam tikru laipsniu

3. visiškai nesutinku

 

3. Aš turiu kažką darbe (mokykloje) ar kitur, kuo galiu pasitikėti

1. aš galiu būti visiškai atviras su tuo žmogumi (žmonėmis)

2. aš turiu būti atsargus ką nors sakydamas tam žmogui (žmonėms)

3. aš neturiu kuo pasitikėti

 

4. Jeigu yra nesutarimai dėl darbo (užduočių), aš skaitausi su kitų žmonių sprendimais ir sugebėjimais

1. retai

2. kartais

3. dažniausiai

 

5. Jeigu projektas, kuriame aš dirbu, nepasiseka

1. aš pasimokau iš patirties ir imuosi kito darbo

2. aš linkęs apmąstyti nesėkmę ilgą laiką

3. aš kaltinu save, nepaisant ar tai buvo mano kaltė, ar ne

 

II. Kokį aš patiriu stresą?

 

1. Aš taip daug laiko praleidžiu darbe (mokydamasis), kad mano išoriniai ryšiai kenčia

1. visiškai ne

2. kartais

3. dažniausiai

 

2. Aš toks užimtas, kad man vis sunkiau susikoncentruoti darbui, kuris yra prieš mane

1. retai

2. kartais

3. dažniausiai

 

3. Naktį aš visuomet gerai išsimiegu, nesirūpindamas darbu (užduotimis)

1. dažniausiai

2. kartais

3. retai

 

4. Neseniai pastebėjau, kad sunkiau kontroliuoju emocijas

1. visiškai ne

2. kartais

3. dažniausiai

 

5. Aš jaučiuosi pavargęs dienos metu

1. labai retai

2. kartais

3. dažniausiai

 

Koks jūsų streso lygis? Klausimyno rezultatų apskaičiavimas

Sudėkite skaičius prie jūsų pasirinktų atsakymų į pirmus penkis klausimus, tuomet tą patį padarykite su atsakymais į kitus 5 klausimus.

Kuo aukštesnis balas pirmoje pusėje, tuo didesnį stresą jūs patiriate (objektyvus streso lygis). Kuo aukštesnis balas antroje pusėje, tuo labiau stresą jaučiate (subjektyvus streso lygis). Balai virš 10 kiekvienoje pusėje rodo, kad jūs turite polinkį jausti stresą arba šiuo momentu jį patiriate.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti taip, kad realiai patiriate stresą ir visas jo neigiamas pasekmes, tačiau subjektyviai to streso nejaučiate, nesuvokiate. Arba atvirkščiai, esate jautrios prigimties ir net nedidelį patiriamą stresą išgyvenate kaip stiprų, sukrečiantį.

 

Spausdinti

Trumpai drūtai

Kaip internetas keičia žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrą


Personalo valdymo portalų ir technologijų, leidžiančių pačiam atlikti įvairias funkcijas, atsiradimas sukuria naujas personalo valdymo funkcijos galimybes. Naudojantis šiais sprendimais, organizacijos gali keisti žmogiškųjų išteklių struktūrą ir vaidmenis, kad suteiktų daugiau pagalbos verslo vadybai, sumažintų savo paslaugų kaštus ir sukurtų naujas patrauklias paslaugas savo klientams.

Portalai ir internetas

Šiuolaikinės žmogiškųjų išteklių portalų technologijos, siūlančios lengvą naršymą bei naudojimo tipą “užeik su pele ir paspausk”, teikiančios teksto informaciją, duomenų bazes bei vaizdo rinkmenas, keičia ir patį kompanijos žmogiškųjų išteklių valdymą. Šios technologijos - tai nauji būdai, kuriais įrašoma esminė informacija apie žmones, tvarkoma, saugoma, paimama bei pasidalinama su kitais, kuriems šios informacijos reikia.

Vadybininkai ir darbuotojai gali tiesiogiai prieiti prie šios informacijos ir priimti nedelsiamus sprendimus apie įdarbinimą, plėtrą ir atlyginimus, apsieidami be žmogiškųjų išteklių įsikišimo ir atgyvenusio popierinio informacijos apdorojimo proceso.

Skaityti daugiau...