Testai - tiltas tarp sąmonės ir pasąmonės

 

Kai kurie psichologiniai testai peržengia siauras psichologijos mokslo ribas ir tampa pasaulinės kultūros dalimi. Atsiradę kaip mokslininkų entuziastų pastangos teorijas padaryti praktiškas ir naudingas, jie atsisako požiūrio į individą kaip į pacientą, kurį reikia „pataisyti“. Tai, kad testai padeda rasti atsakymus į klausimus „Kas aš esu? Ar tai esu aš? Kuo aš panašus ir kuo skiriuosi iš kitų?“ ir padeda priversti mūsų ypatumus dirbti mums, o ne prieš mus, yra bene svarbiausia jų vertė.

Poreikis pažinti save, suprasti savo unikalumą yra tarp svarbiausiųjų žmogaus poreikių. Iš jo kyla savigarba, drąsa būti savimi (priešingai aklam užsispyrimui), lyderystė, tolerancija kitokiems ir atsparumas stresui. O pasak Rytų žynių, tai ir būdas suprasti visatą bei pasiekti nemirtingumą.

Kaip atrodote, sužinote žiūrėdami į savo atvaizdą veidrodyje. Kad suprastumėte, kas esate, koks jūsų AŠ, turite pamatyti savo sielos atspindį. Jį parodo ne veidrodis, o žmonių reakcija į jūsų veiksmus ir žodžius, į patį jūsų buvimą. Pavyzdžiui, jei jums pritaria, žavisi ir gerbia, tai tariate, kad esate sumanus, komunikabilus ir patikimas. Kartu su teigiamu vertinimu bene kiekvienas susiduria ir su kritika, abejingumu, pajuoka, pykčiu. Ar visada kitų žmonių reakcija į jus teisinga? Ar jie patikimi jūsų sielos veidrodžiai?

Deja, niekas neturi sugebėjimo tiesiogiai perprasti kito sielos. Todėl sprendžiama pagal įvairius antrinius požymius — mokyklos pažymius, diplomus, garbės raštus, suteiktus vardus, turimus daiktus, draugus, užimamas pareigas, sąskaitą banke, šeimyninę padėtį, amžių, elgesio manieras ir pan. Išgalvoti konkursai, balsavimai, reitingavimai ir pan. taip pat formuoja keisčiausius vertinimo kriterijus. Žmonės įpranta, vien prabėgomis metę žvilgsnį ar išgirdę žodį, daryti paviršutiniškas išvadas — esate toks ar anoks. Negana to, skirtingi žmonės vertina skirtingai — tikra kreivųjų veidrodžių karalystė.

Buitiniam, įprastam savęs ir kitų vertinimui būdinga tai, kad visi apibūdinimai turi sąvokų geras—blogas priešpriešos aspektą. Kitaip sakant, kad ir kas būtų kalbama apie žmogų, baigiasi vertinimais teisinga—neteisinga, juoda—balta. Profesionalus psichologinis vertinimas, priešingai nei dažnai manoma, atskleidžia objektyvius ypatumus, savybes, kurių negalima pavadinti nei geromis, nei blogomis. Tai tiesiog individualūs žmogaus bruožai.

Psichologiniai testai — tai tarsi tiltas tarp sąmonės ir pasąmonės. Labiausiai pasaulyje pripažinti ir patikimiausi testai — MBTI® ir Kolbe A™ indeksas — padeda miglotiems individo pasąmonės dariniams tapti psichologinio sąmonėjimo dalimi. Psichologinė sąmonė — tai sugebėjimas atpažinti savo ypatumus, susieti juos su patyrimu, išmoktais dalykais, jausmais ir suprasti viso to reikšmę savo gyvenimui. Beje, galima būti sąmoningu buitiniu supratimu (būti pilno proto) ir į sąmoningumą nesigilinti, ir tai normalu.

Jūsų testų rezultatai yra jūsų intelektualinė nuosavybė. Pagal tarptautinį ir Lietuvos psichologų etikos kodeksus, kad ir kas mokėtų už jūsų testus — darbdavys, ar jūs pats, turite pagrįstą teisę gauti rezultatus ir kvalifikuotą jų išaiškinimą.

Kai kas mano, kad pildyti testus reikia taip, kad būtų gautas įmanomai teisingas ir darbdaviui priimtinas rezultatas. Toks požiūris galėtų tikti nebent intelekto ar mąstymo užduotims, tačiau visai netinka asmenybės testams. Net jei teste ir pasitaiko panašių klausimų, niekas jūsų negaudo ir netikrina, ar vienodai atsakėte. Kiekvienas klausimas gali turėti skirtingą niuansą, kuris svarbus apskaičiuojant galutinį rezultatą. Dar blogiau yra pildyti testą, imituojant viršininką ar įsivaizduojamą idealą.

Nebijokite pamatyti savo tikrąjį rezultatą, nebijokite ir kitų nuomonės. Nepaisant kaip susiklostys jūsų šiandieninė situaciją, tikrais savo testo rezultatais galėsite naudotis visą gyvenimą. Galėsite vis geriau ir geriau suprasti, kaip jūsų ypatumai įtakoja asmeninę patirtį. Linkime, kad geriausi testai ne baugintų, o taptų natūralia ir naudinga jūsų kasdienybės dalimi.

Autorius: Ina Savickienė. Kategorija: Psichologiniai testai

Spausdinti