Personalo valdymo ROI: 5 formulės poveikiui verso rezultatams nustatyti

 

Parengta pagal “The E-Aligned Enterprice: How to Map and Measure Your Company’s Course in the New Economy”. © 2001 Jac Fitz-enz, Published by AMACOM Books, a division of American Management Association International, New York, NY.

Pateikiamos formulės, siūlančios kiekybius rodiklius, susiejančius žmogiškųjų išteklių ir finansinius kintamuosius.

 

Matuoja kapitalo, investuoto į darbo užmokestį ir priedus (benefits), grąžą. Formulė:

 Pajamos – išlaidos (išskyrus žmogiškiesiems ištekliams)

--------------------------------------------------------------------------------

Darbo užmokestis ir priedai

 

Formulė, panaši į pirmąją, tik dalijama iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus (Full-time equivavalent, FTEs):

 Pajamos – išlaidos (išskyrus žmogiškiesiems ištekliams)

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

 Šis rodiklis parodo pelną, tenkantį vienam visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui.

 

Tai paprasčiausiai vidutinis nuolatinio darbuotojo darbo užmokestis. Formulė tokia:

 Darbo užmokestis + priedai (premijos) + sąnaudos nuolatiniams drabuotojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

Šios sąnaudos gali būti padidintos pridedant nenuolatinius darbuotojus. Tokiu atveju reikia imti visas išlaidas darbuotojams, įskaitant premijas ir priedus, ir dalinti iš visų nuolatinių ir nenuolatinių darbuotojų skaičiaus.

 

Tai yra bendras veiklos pelnas po mokesčių, atėmus kapitalo sąnaudas ir padalinus iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus. Formulė tokia:

 Bendras veiklos pelnas po mokesčių – kapitalo sąnaudos

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius


Rinkos kapitalizacija dalinama iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus, įskaitant ir nenuolatinius darbuotojus. Formulė tokia: 

Rinkos kapitalizacija

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

 

Autorius: Ina Savickienė. Kategorija: Personalo valdymo ROI

Spausdinti