Personalo valdymo ROI: 5 formulės poveikiui verso rezultatams nustatyti

 

Parengta pagal “The E-Aligned Enterprice: How to Map and Measure Your Company’s Course in the New Economy”. © 2001 Jac Fitz-enz, Published by AMACOM Books, a division of American Management Association International, New York, NY.

Pateikiamos formulės, siūlančios kiekybius rodiklius, susiejančius žmogiškųjų išteklių ir finansinius kintamuosius.

 

  • Žmogiškojo kapitalo investicijų grąža (Human Capital ROI)

Matuoja kapitalo, investuoto į darbo užmokestį ir priedus (benefits), grąžą. Formulė:

 Pajamos – išlaidos (išskyrus žmogiškiesiems ištekliams)

--------------------------------------------------------------------------------

Darbo užmokestis ir priedai

 

  • Darbo užmokestis – tai visos darbo užmokesčio, įskaitant priedus, išlaidos nuolatiniams ir nenuolatiniams darbuotojams.
  • Žmogiškojo kapitalo pridedamoji vertė (Human Capital Value Added).

Formulė, panaši į pirmąją, tik dalijama iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus (Full-time equivavalent, FTEs):

 Pajamos – išlaidos (išskyrus žmogiškiesiems ištekliams)

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

 Šis rodiklis parodo pelną, tenkantį vienam visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui.

 

  • Žmogiškojo kapitalo sąnaudos (Human Capital Cost)

Tai paprasčiausiai vidutinis nuolatinio darbuotojo darbo užmokestis. Formulė tokia:

 Darbo užmokestis + priedai (premijos) + sąnaudos nuolatiniams drabuotojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

Šios sąnaudos gali būti padidintos pridedant nenuolatinius darbuotojus. Tokiu atveju reikia imti visas išlaidas darbuotojams, įskaitant premijas ir priedus, ir dalinti iš visų nuolatinių ir nenuolatinių darbuotojų skaičiaus.

 

  • Žmogiškoji ekonominė pridedamoji vertė (Human Economic Value Added)

Tai yra bendras veiklos pelnas po mokesčių, atėmus kapitalo sąnaudas ir padalinus iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus. Formulė tokia:

 Bendras veiklos pelnas po mokesčių – kapitalo sąnaudos

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius


  •  Žmogiškoji rinkos pridedamoji vertė (Human Market Value Added)

Rinkos kapitalizacija dalinama iš visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiaus, įskaitant ir nenuolatinius darbuotojus. Formulė tokia: 

Rinkos kapitalizacija

--------------------------------------------------------------------------------

Visą darbo laiką dirbančiųjų skaičius

 

Spausdinti

Trumpai drūtai

Apibrėžiant organizacijų elgsenos discipliną (organizational behaviour - OB)

  

Organizacijų elgsena išsikovojo pripažinimą kaip akademinė disciplina, turinti turtingą tyrimų istoriją  (pavyzdžiui, Howthorno* tyrimus) bei tinkamą mokslinę metodologiją. 

Kaip ir visose srityse, šiame akademiniame lauke galima rasti baltų dėmių ar prieštaravimų, tačiau, bene, ryškiausia problema yra identiteto krizė. Kas iš tikro turima galvoje sakant „organizacijų elgsena“? Ar tai yra bandymas pakeisti visą valdymą elgsenos mokslo koncepcijomis ir technikomis? Ar OB skiriasi, o jeigu taip, tai kiek, nuo senos geros taikomosios darbo psichologijos? Laimei, į šiuos klausimus didžiaja dalimi yra atsakyta taip, kad tai tenkina ir valdymo akademikus ir elgsenos secialistus, ir vadybos praktikus.

Bendriausiais bruožais lyginant organizacijų elgseną (OB) ir susijusias disciplinas - organizacijų teoriją (organization theory - OT), organizacijų plėtrą (organization development - OD) ir žmogiškųjų išteklių valdymą (human resource management - HRM), OB yra labiau teoriškai orientuota ir nukreipta į mikroanalizę. 

Skaityti daugiau...